Unapređenje prava žrtava - medijska radionica 1

Beograd - Poznavanje prava žrtava, uključujući i pravo na podršku, prvi je korak ka njihovom ostvarenju i u tome je uloga medija veoma važna – jedna je od poruka prve medijske radionice o unapređenju izveštavanja o žrtvama i svedocima krivičnih dela, koja je u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” održana u Beogradu.

Projekat čiji je cilj izgradnja sveobuhvatnog nacionalnog sistema podrške žrtvama krivičnih dela, kao izabrani partner Ministarstva pravde, sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira ga Evropska unija.

U okviru seminara novinare su sa rešenjima koja će doneti nova Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava upoznale dr Milica Kolaković Bojović, stručna konsultantkinja i Tamara Mirović, zamenica republičkog javnog tužioca. One su između ostalog govorile o mehanizmima za olakšavanje postupaka, unapređenju infrastrukture sudova i tužilaštava koja će doprineti i tome da žrtve ne moraju fizički da se sreću sa osumnjičenim napadačima, kao i o osposobljavanju stručnih službi koje pružaju podršku žrtvama. Posebna pažnja posvećena je položaju i podršci za posebno osetljive grupa, kao što su žrtve silovanja, nasilja u porodici, deca, žrtve trgovine ljudima ili zločina iz mržnje.

Novinari su kroz interaktivni rad sa predstavnicima pravosuđa i medijskim stručnjacima razmotrili ključne elemente i učesnike procesa unapređenja ostvarivanja prava žrtava, razmotrili specifičnosti izveštavanja o žrtvama i svedocima i sagledali mogućnosti kojima mediji i sami mogu doprineti boljoj poziciji žrtava i kreiranju bezbednijeg, humanijeg i pravednijeg društva.« Nazad