U podršci žrtvama mediji imaju važnu ulogu

Poznavanje prava, prvi je korak ka njihovom ostvarenju, zbog čega je uloga medija izuzetno značajna i u pogledu osnaživanja položaja i prava žrtava i svedoka krivičnih dela – poruka je koju su članovi radne grupe projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” preneli predstavnicima medija u Srbiji.

Cilj projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ je uspostavljanje sveobuhvatnog nacionalnog sistema informisanja, pomoći i podrške žrtvama i svedocima u okviru krivičnopravnog sistema u Srbiji. To uključuje i pospešivanje institucionalnih reformi i jačanje kapaciteta službi podrške žrtvama i svedocima u policiji, javnim tužilaštvima, sudovima i u organizacijama civilnog društva, kao i ostvarenje njihove efikasne međuinstitucionalne saradnje.

Projekat, kao izabrani partner Ministartva pravde, sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira ga Evropska unija.

Radni sastanak organizovan je u cilju detaljnijeg upoznavanja medija sa dosadašnjim rezultatima projekta među kojima je najvažniji izrada radnog teksta nacrta Nacionalne strategije za osnaživanje prava žrtava i svedoka koji će javnosti biti predstavljen 22. februara na Evropski dan žrtava krivičnih dela.

Predstavnici medija upoznati su sa najznačajnijim elementima teksta buduće Nacionalne strategije koja kao najvažniju novinu donosi i uspostavljanje Nacionalne mreže podrške koju će pored službi podrške u sudovima, činiti i službe u drugim državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Radnom sastanku sa medijima prisustvovali su pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović, članovi Radne grupe za izradu Nacionalne strategije – Tamara Mirović, zamenik Republičkog javnog tužioca i Tatjana Lagumdžija, član Državnog veća tužilaca, Marija Anđelković, direktorka NVO ASTRA, izabrani ekspert dr Milica Kolaković – Bojović, i članovi projektnog tima Misije OEBS-a u Srbiji, Nataša Novaković i Imola Šoroš.« Nazad