Smernice za naknadu štete žrtvama – Novi Sad

Efikasniji sudski postupci, ostvarenje prava žrtava krivičnih dela i unapređenje sudske prakse u oblasti naknade štete žrtvama krivičnih dela, bile su osnovne teme stručnog skupa koji je u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” održan u Novom Sadu.

U središtu pažnje bilo je predstavljanje „Smernica za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom i parničnom postupku” koje je izradila Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda (VKS), a čiju izradu i publikovanje je obezbedila Misija OEBS-a u Srbiji.

Smernice su predstavile sudija Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragičević Dičić, zamenik republičkog javnog tužioca Tamara Mirović i sudija Vrhovnog kasacionog suda Ljubica Milutinović, a skupu su prisustvovali predstavnici Viših javnih tužilaštava u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu i Viših sudova u Subotici i Šapcu.

Predstavljanje Smernica realizuje se kao deo projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde.
 « Nazad