Prvi ciklus obuka advokata za procesnu ulogu punomoćnika oštećenih

U cilju snaženja sistema podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela i jačanja kapaciteta advokata za procesni ulogu punomoćnika oštećenih tokom proleća je u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ održan niz specijalizovanih seminara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru.

Imajući u vidu da su u pogledu prava žrtava kriminala učinjeni značajni pomaci, obuke su imale za cilj da advokate podrobnije upoznaju sa Nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žrtava i Akcionim planom, te da obezbede sticanje specijalizovanih znanja i veština za zastupanje žrtava krivičnih dela u sudskim postupcima.

O procesnim radnjama u krivičnom postupku, pravima obavezama i procesnoj ulozi, govorio je advokat Miro Orović, o imovinsko-pravnom zahtevu advokat Vladimir Marinkov, dok je o utvrđivanju potreba žrtava za zaštitom od sekundarne i ponovne viktimizacije, kao i od odmazde i zastrašivanja tokom krivičnog postupka govorila psihoterapeutkinja Biljana Slavković. Ona je advokate koji će imati i ulogu punomoćnika oštećenih uputila i u veštine komunikacija i načine pristupa, sistema rada i podrške žrtvama i svedocima.« Nazad