Podrška žrtvama – učenje na daljinu

Ekspertski edukativni program projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” nastavljen je kroz online obuke za trenere koji će obučavati buduće pružaoce pomoći i podrške žrtvama i svedocima.

Kao deo priprema za predstojeća predavanja koja će biti organizovana u saradnji sa Pravosudnom akademijom, Misija OEBS-a u Srbiji organizovala je dvodnevni vebinar posvećen unapređenju predavačkih veština u sferi učenja na daljinu.

Vebinari su obuhvatili i interaktivne radionice posvećene kreiranju prezentacija za predavanja i obuci za predavanja pred TV kamerama, budući da će sva predavanja u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ imati i svoje video-verzije kako bi i na taj način bio proširen krug korisnika obuka.

Obuke za eksperte organizovala je Misija OEBS-a u Srbiji je, kao izabrani partner Ministarstva pravde Republike Srbije za sprovođenje projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ koji finansira Evropska unija.« Nazad