Podrška žrtvama – trening za buduće držaoce obuka

Vršac - U okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” u Vršcu je održan dvodnevni trening za buduće držaoce obuka pružaocima podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela.

U obuci su učestvovali predstavnici pravosudnih organa, policije, Pravosudne akademije, advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Nakon detaljnog predstavljanja nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u RS i Akcionog plana i osvrtom na ulogu budućih službenika podrške i kontakt tačaka, učesnici su aktivnom participacijom u diskusiji, utvrđivali obim i sadržinu obuka za buduće službenike podrške žrtvama i svedocima, kao i kontakt tačke pri javnim tužilaštvima i policijskim upravama.

Učesnicima je održano i predavanje „Veštine komunikacije sa žrtvama i svedocima krivičnih dela“, a organizovana je i medijska radionica posvećena komunikaciji sa medijima i ulozi organa postupanja u medijskom izveštavanju o žrtvama i svedocima.

Predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji učesnike su upoznali sa nacrtom Obrasca za pojedinačnu procenu i diskusija i njegovom budućom upotrebom.

Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, finansira Evropska unija, a sprovodi ga Misija OEBS-a u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde.


 « Nazad