Počele obuke advokata za procesnu ulogu punomoćnika oštećenih

Punomoćnici oštećenih imaju veoma važnu ulogu u ostvarivanju prava žrtava krivičnih dela. Kada se advokati nađu u ulozi punomoćnika nužno je da imaju specijalizovana znanja i veštine za zastupanje žrtava krivičnih dela u sudskim postupcima.

Upravo zbog toga, u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ počeo je prvi ciklus “Obuka advokata za procesnu ulogu punomoćnika oštećenih”. Ove obuke advokate upoznanju sa Nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žrtava, kao i nizom specizifičnih znanja koja se tiču procesnih radnji u krivičnim postupcima, prava, obaveza i procesne uloge, utvrđivanja potrebe žrtava za zaštitom od sekundarne i ponovne viktimizacije, kao i od odmazde i zastrašivanja tokom krivičnog postupka, veština komunikacije i pristupa, sistema rada i podrške žrtvama i svedocima i imovinsko-pravnog zahteva.

U ovom ciklusu prva obuka održana je u Beogradu, a slede obuke u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Krajem prošle godine ovakva obuka održana je i u Čačku.

U saradnji sa advokatskim komorama u Srbiji, obuke organizuje Misija OEBS-a u Srbiji, kao izabrani partner ministarstva pravde i implementator projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ koji finansira EU.« Nazad