Okrugli sto o ostvarivanju prava na naknadu štete

Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava teških krivičnih dela u krivičnom postupku i izazovi u realizaciji – bile su teme okruglog stola na kome su danas učestvovale sudije Vrhovnog kasacionog suda i predstavnici sudova iz četiri apelaciona centra u Srbiji.

Okrugli sto organizovala Misija OEBS-a u Srbiji, kao izabrani partner ministarstva pravde u sprovođenju projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“, koji finansira EU.

Skup su uvodnim izlaganjima otvorile sudija Radmila Dragičević Dičić i Ljubica Milutinović, dugogodišnje sudije Vrhovnog kasacionog suda i javni tužilac Tatjana Lagumdžija.

O sudskoj praksi u pogledu ostvarivanja prava na naknadu štete žrtvama krivičnih dela, referate su podneli predstavnici sudova iz četiri apelaciona centra (Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Niš) i Višeg suda u Vranju , a značajna pažnja posvećena je uočenim izazovima u realizaciji u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Republičkim javnim tužilaštvom.

Učesnici skupa konstatovali su da su određeni pozitivni pomaci po pitanju krivičnih predmeta u kojima je pravnosnažno dosuđena naknada štete oštećenima za nematerijalnu štetu. Zaključeno je i da bi bilo celishodno razmotriti mogućnost uvođenja državnog kompenzacionog fonda za žrtve krivičnih dela, kao što to određeni međunarodni i evropski instrumenti predviđaju, kao i da je za unapređenje sudske prakse potrebno kontinuirano održavanje savetovanja radi praćenja sudske prakse i usklađivanja postupanja svih sudova širom Srbije.« Nazad