Komunikacijske veštine u radu policije sa žrtvama

Policija je najčešća prva kontakt tačka žrtava i svedoka kriminala, što dodatno ukazuje na potrebu kontinuiranog unapređivanja postupanja policije u kontaktu sa žrtvama i svedocima krivičnih dela. Ostvarivanje prava žrtava podrazumeva adekvatno ophođenje prema žrtvama i svedocima, a to znači poznavanje njihovih prava, kao i psiholoških karakteristika žrtava i veština komunikacija. Upravo zbog toga u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ Misija OEBS-a u Srbiji je kao njegov implementator i odabrani partner Ministarstva pravde, počela sprovođenje i niza obuka za policijske službenike u domenu komunikacijskih veština.

Komunikacijske veštine važne su u kontaktu i radu sa žrtvama krivičnih dela, a podrazumevaju: veštine uspostavljanja kontakta i odnosa poverenja sa strankama; davanja jasne i detaljne informacije; aktivnog slušanja i reagovanja u situacijama intenzivnih osećanja.

Uz prenošenje teorijskih znanja, psihološkinje prof. dr Jelena Vranješević i Dragana Ćuk Milankov pripadnike policije upoznaće i sa nizom konkretnih karakterističnih primera, kao i sa primenom komunikacionih veština u svim fazama postupka.

Obuke o komunikacijskim veštinama za pripadnike policije u funkciji kontakt tačaka će u ovom ciklusu biti održane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a čine deo projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ koji finansira Evropska unija.« Nazad