Komunikacija u doba korone – trening

Pandemija COVID 19 izmenila je život čitavog sveta, a kako fizička distanca postaje jedna od glavnih mera zdravstvene zaštite, komunikacija dobija sve više na značaju. To, međutim, znači da deo „nove normalnosti“ čini sve veće prisustvo komunikacije na daljinu, pa se tome prilagođavaju i svi vidovi aktivnosti.

Misija OEBS-a u Srbiji je, upravo zbog toga, organizovala niz stručnih vebinara posvećenih komunikaciji u doba korone, kao i pripremama za online predavanja u okviru programa obuka koje se realizuju kroz projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”.

Za buduće držaoce obuka pružaocima podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela, održan je dvodnevni online trening koji je predstavio različute digitalne platforme pogodne za e-učenje, metode koje je moguće primeniti u edukacijama pružalaca podrške žrtvama i svedocima, kao i veštine javnog nastupa u online komunikaciji.

U obuci su učestvovali predstavnici pravosudnih organa, sudije, tužioci, advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Projekat „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, finansira Evropska unija, a sprovodi ga Misija OEBS-a u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde.« Nazad