16 dana aktivizma - podrška žrtvama

Činjenica da su milioni ljude svake godine žrtve kriminala, ali i da građani nedovoljno poznaju prava žrtava i imaju nizak stepen empatije, te da sami oštećeni iskazuju nizak stepen samoprepoznavanja sebe kao žrtve.

U cilju kreiranja pozitivne promene, projekat „Podrška žrtvama i svedocima“ je u okviru kampanje „16 dana aktivizma“ organizovao niz edukativnih medijskih gostovanja u kojima su stručnjaci iz različitih oblasti govorili o pravima žrtava, značaju adekvatnih komunikacija i prepoznavanju njihovih potreba i podizanju svesti javnosti da žrtve i svedoci zaslužuju pomoć i podršku i države i društva.

Na ovaj način dat je doprinos boljem poznavanju i razumevanju prava žrtava i svedoka i njihovog položaja.« Nazad