Обележен европски дан жртава кривичних дела

Eврoпски дaн жртaвa криминaлa у Србиjи oбeлeжaвa сe jубилaрни, пeтнaeсти пут, a циљ му je дa сe пoслeдицe кoje жртвe криминaлитeтa трпe, учинe видљивим ширoj jaвнoсти и дa сe друштвo пoдстaкнe дa eфикaсниje и пoтпуниje зaштити прaвa жртaвa.


Судијски дани - Смернице за накнаду штете

Могућност остваривања права на накнаду штете у кривичном поступку представља један од предуслова за успостављање кривичноправног система фокусираног на потребе жртава кривичних дела. Зато је значајна пажња на овогодишњим „Судијским данима“, годишњем саветовању судија Републике Србије, била посвећена и представљању „Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку“.


Представљање Нацрта стратегије

У Европи годишње 75 милиона људи постају жртве насилника, силоватеља, пљачкаша. Свака жртва која добије подршку и шансу да настави живот са што мање последица, кажу стручњаци, и зато је држава у обавези да обезбеди систем подршке жртвама. Србија има спремну Стратегију за заштиту жртава и сведока кривичних дела, а припремљен је и предлог акционог плана за прве три године срповођења стратегије.


Владавина права је стална обавеза

„Владавина права је основно опредељење Србије и она представља сталну обавезу читавог система, а не само правосуђа“, истакао је председник Србије Александар Вучић, отварајући конференцију посвећену обележавању почетка пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“.